FANDOM


Brunanter embassy pisona
Welcome to Brunant's embassy in Pisona. We are here to assist any Brunanters visiting or living in Juliana. We are also pleased to assist any Traspesians who want to visit or immigrate to Brunant. Welkom op de ambassade van Brunant in Pisona. Wij zijn hier om elke Brunanter bezoeker of inwoner van Juliana te helpen. We willen ook graag elke Libertaan, die Brunant wil bezoeken of ernaar emigreren, helpen.


Marta Brand, Ambassador

SERVICES DIENSTEN
Applications for Brunanter passports are handled only at the embassy. For the application, you will need to present proof of citizenship and birth. The cost of a passport is 60€ and 40€ (or the local equivalent) for children under 18 years.

NOTE: passports may take more than one week to be delivered, so emergency passports may be issued to citizens in urgent cases.

Aanvragen voor Brunanter paspoorten worden enkel op de ambassade behandeld. Voor de aanvraag is moet u het bewijs van burgerschap en geboorte presenteren. De kosten van een paspoort zijn 60 € of 40 € (of het lokale equivalent) voor kinderen jonger dan 18 jaar.

OPMERKING: de levertijd van paspoorten kan meer dan een week bedragen. Daarom verstrekken wij in dringende gevallen noodpaspoorten aan burgers.

NEWS NIEUWS
- -


ContactEdit

Via Andrea Franco 2, Barbieri, Pisona JULIANA
T: 21 5706 F: 21 5700 E: emb-jul@go.bt
W: www.ext.go.bt/jl www.brunant.go.bt

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.